Ankim datë 8.2.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 20.1.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.2.2020  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.2.2020 Kliko këtu