Ankim datë 13.2.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.2.2020 Kliko këtu
Denoncimi i datës 17.12.2019, pranë Institucionit të Komisionerëve Publikë Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 3.3.2020 Kliko këtu