Ankim datë 19.4.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 22.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 14.9.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 2.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 8.10.2020 Kliko këtu