Ankim datë 2.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.3.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.7.2020 Kliko këtu