Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 27.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 3.6.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 9.7.2021  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare 14.9.2021  Kliko këtu