Ankim datë 12.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.5.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 31.5.2022 Kliko këtu