Ankime 2020

Ankim kundër vendimit nr. 316, datë 17.11.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ibrahim Hoxha

Ankim datë 3.12.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.10.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 13.10.2021 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 275, datë 20.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Enkeleda Osmani (Xhengo)

Ankim datë 30.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.1.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 3.2.2023 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 276, datë 21.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Brahimi

Ankim datë 23.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.5.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.6.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 19.7.2023 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 273, datë 10.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alkelina Gazidedja

Ankim datë 20.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.10.2021 Kliko këtu
Qëndrimi i Komisionerit Publik në seancën e datës 1.11.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 9.11.2021 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 269, datë 1.7.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valdete Hoxha

Ankim datë 11.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.9.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 23.9.2022 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 256, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Etleva Deda

Ankim datë 11.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.7.2022 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 257, datë 12.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Miranda Andoni

Ankim datë 24.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.12.2022  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 19.12.2022 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 255, datë 8.6.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ludovik Dodaj

Ankim datë 9.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.6.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 27.6.2022 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 241, datë 26.2.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Irena Gjoka

Ankim datë 12.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.5.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 31.5.2022 Kliko këtu

Ankim kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Martini

Ankim datë 10.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.3.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 1.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 27.5.2021  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 1.6.2021  Kliko këtu