Ankim datë 24.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.12.2022  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 19.12.2022 Kliko këtu