Ankim datë 11.8.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.9.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 23.9.2022 Kliko këtu