Ankim datë 30.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.1.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 3.2.2023 Kliko këtu