Ankim datë 15.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 22.6.2022 Kliko këtu