Ankim datë 23.9.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.6.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 27.6.2022 Kliko këtu