Ankim datë 24.5.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.2.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 14.2.2023 Kliko këtu