Ankim datë 3.8.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.5.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 22.6.2023 Kliko këtu