Ankim datë 23.3.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.7.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 25.7.2023 Kliko këtu