aurora.lleshi

About aurora.lleshi

This author has not yet filled in any details.
So far aurora.lleshi has created 132 blog entries.

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 24, datë 13.6.2018

Rekomandim datë 13.7.2018

By |Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 37, datë 16.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gani Dizdari

Vendim nr. 37, datë 16.7.2018  Kliko këtu

By |Tetor 15th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

12.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr.46, datë 24.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori, Kryetar i Gjykatës së Lartë.
Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin e mësipërm të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si dhe mori në […]

By |Tetor 12th, 2018|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018  

Kliko këtu

By |Tetor 12th, 2018|ANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

5.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala (Pajo), këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.

Në vlerësimin e Komisionerit Publik, pjesa urdhëruese e vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të […]

By |Tetor 5th, 2018|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala

Ankim datë 5.10.2018 

Kliko këtu

By |Tetor 5th, 2018|ANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 40, datë 17.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Admir Thanza

Vendim nr. 40, datë 17.7.2018 Kliko këtu

By |Tetor 4th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 41, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Zeneli

Vendim nr. 41, datë 18.7.2018  Kliko këtu

By |Tetor 3rd, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 48, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rovena Gashi

Vendim nr. 48, datë 25.7.2018 Kliko këtu

By |Shtator 28th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova

Ankim datë 24.9.2018

Kliko këtu

By |Shtator 24th, 2018|ANKIME|0 Comments