admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 127 blog entries.

Rekomandim për vendimin e KPK-së, nr. 24, datë 13.6.2018

Rekomandim datë 13.7.2018

Tetor 15th, 2018|REKOMANDIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 37, datë 16.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gani Dizdari

Vendim nr. 37, datë 16.7.2018  Kliko këtu

Tetor 15th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

12.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr.46, datë 24.7.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori, Kryetar i Gjykatës së Lartë.
Komisioneri Publik, pasi shqyrtoi vendimin e mësipërm të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, si dhe mori në […]

Tetor 12th, 2018|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 10.7.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2019  Kliko këtu

Tetor 12th, 2018|ANKIME|0 Comments

Njoftim për shtyp

5.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala (Pajo), këshilltare ligjore pranë Gjykatës Kushtetuese.

Në vlerësimin e Komisionerit Publik, pjesa urdhëruese e vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të […]

Tetor 5th, 2018|Njoftime|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala

Ankim datë 5.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019  Kliko këtu

Tetor 5th, 2018|ANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 40, datë 17.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Admir Thanza

Vendim nr. 40, datë 17.7.2018 Kliko këtu

Tetor 4th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 41, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Zeneli

Vendim nr. 41, datë 18.7.2018  Kliko këtu

Tetor 3rd, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 48, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Rovena Gashi

Vendim nr. 48, datë 25.7.2018 Kliko këtu

Shtator 27th, 2018|MOSANKIME|0 Comments

Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova

Ankim datë 24.9.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.7.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.7.2019 Kliko këtu

 

Shtator 24th, 2018|ANKIME|0 Comments