Ankim datë 12.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 10.7.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2019  Kliko këtu