Ankim datë 31.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.9.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 1.10.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 16.10.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.11.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.11.2019  Kliko këtu