Ankim datë 15.11.2018 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 11.7.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 15.7.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019 Kliko këtu