Ankim datë 8.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 1.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.4.2021  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 19.5.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2021  Kliko këtu