Ankim datë 22.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.4.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 29.4.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 29.4.2021 Kliko këtu