Ankim datë 25.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 2.11.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.11.2020 Kliko këtu