Ankim datë 12.3.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 26.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 27.5.2022 Kliko këtu