Ankim datë 10.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.3.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 1.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 27.5.2021  Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 1.6.2021  Kliko këtu