Ankim datë 5.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.12.2022 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.12.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 25.1.2023 Kliko këtu