Ankim datë 5.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.3.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 20.4.2022 Kliko këtu