Ankim datë 30.9.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.4.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 13.5.2022 Kliko këtu