Ankim datë 21.2.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 28.9.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 26.10.2023 Kliko këtu