Ankim datë 29.8.2018  Kliko këtu 
Parashtrimet e çështjes datë 13.2.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.2.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.2.2019 Kliko këtu