Ankim datë 10.4.2019 Kliko këtu

Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 3.9.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.9.2020 Kliko këtu