Ankim datë 9.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.6.2022 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 27.6.2022 Kliko këtu