Ankim datë 23.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.5.2023 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 5.6.2023 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 19.7.2023 Kliko këtu