Ankim datë 3.12.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.10.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare datë 13.10.2021 Kliko këtu