ANKIME

1005, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 374, datë 23.4.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit, z. Shkëlqim Miri

Ankim datë 10.5.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.7.2021 Kliko këtu
Bisedimet përfundimtare […]

1102, 2021

Ankim kundër vendimit nr. 324, datë 11.12.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sokol Ngresi

Ankim datë 11.2.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.7.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1311, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 286, datë 4.8.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Genti Shala

Ankim Kliko këtu 
Rekomandimi i ONM-së Kliko këtu
Raporti i KP z. D.Sina Kliko këtu

1006, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 231, datë 29.1.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Anton Martini

Ankim datë 10.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 30.3.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

906, 2020

Ankim kundër vendimit nr. 249, datë 6.3.2020, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Piro Samara

Ankim datë 9.6.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 13.1.2021 Kliko këtu

2012, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 200, datë 16.10.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besim Hajdarmataj

Ankim datë 20.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 21.6.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2510, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 187, datë 24.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Elvin Gokaj

Ankim datë 25.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.10.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2210, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 173, datë 1.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani

Ankim datë 22.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 18.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

310, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 190, datë 26.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Ramiz Lala

Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrime të çështjes datë 2.6.2021 Kliko këtu
Parashtrime/prapësime të […]

310, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 183, datë 19.7.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Petrit Çano

Ankim datë 3.10.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 27.4.2021  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

808, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 161, datë 18.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kastriot Selita

Ankim datë 8.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.3.2021 Kliko këtu
Parashtrimet […]

208, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 162, datë 19.6.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Manjola Kajana

Ankim datë 2.8.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.3.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1904, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 112, datë 4.3.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Dritan Peka

Ankim datë 19.4.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 22.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1004, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 103, datë 5.2.2019, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Donika Prela

Ankim datë 10.4.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.7.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1302, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 90, datë 20.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adnand Kosova

Ankim datë 13.2.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 6.2.2020 Kliko këtu
Denoncimi i […]

802, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 84, datë 27.11.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Cani

Ankim datë 8.2.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.1.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

3101, 2019

Ankim kundër vendimit nr. 86, datë 17.12.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Kolgjoka

Ankim datë 31.1.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 19.2.2020 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2011, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 63, datë 6.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arben Dollapaj

Ankim datë 20.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 4.12.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1511, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentjan Osmani

Ankim datë 15.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.7.2019 Kliko […]

3110, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi

Ankim datë 31.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.9.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2610, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj

Ankim datë 26.10.2018 Kliko këtu
Rivendosje në afat e së drejtës së […]

1210, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet […]

510, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala

Ankim datë 5.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019 Kliko këtu

2409, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova

Ankim datë 24.9.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1409, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Medja

Ankim datë 14.9.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2908, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 42, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari

Ankim datë 29.8.2018  Kliko këtu 
Parashtrimet e çështjes datë 13.2.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2808, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 47, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Faqolli

Ankim datë 28.8.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.3.2019 Kliko këtu

1408, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Brati

Ankim datë 14.8.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.3.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1107, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj

Ankim datë 11.7.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1304, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 04, datë 23.3.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sulejman Tola

Ankim datë 13.4.2018 Kliko Këtu
Heqje dorë nga ankimi ndaj vendimit nr. […]

2303, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 02, datë 16.2.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Llalla

Ankim datë 23.3.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 31.5.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e […]