ANKIME

1511, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 61, datë 2.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentjan Osmani

Ankim datë 15.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.7.2019 Kliko […]

3110, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 58, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Besnik Muçi

Ankim datë 31.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 20.9.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2610, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 62, datë 3.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Artur Malaj

Ankim datë 26.10.2018  Kliko këtu
Rivendosje në afat e së drejtës së […]

1210, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 46, datë 24.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Xhezair Zaganjori

Ankim datë 12.10.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 25.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet […]

510, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 65, datë 13.9.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Valbona Bala

Ankim datë 5.10.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 24.7.2019  Kliko këtu

2409, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 43, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Nertina Kosova

Ankim datë 24.9.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.6.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1409, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 60, datë 1.8.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Gentian Medja

Ankim datë 14.9.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 17.6.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2908, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 42, datë 18.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Antoneta Sevdari

Ankim datë 29.8.2018  Kliko këtu 
Parashtrimet e çështjes datë 13.2.2019  Kliko këtu
Parashtrimet e […]

2808, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 47, datë 25.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Astrit Faqolli

Ankim datë 28.8.2018  Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 7.3.2019  Kliko këtu

1408, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 32, datë 5.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Brati

Ankim datë 14.8.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 11.3.2019 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1107, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 22, datë 7.6.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Islamaj

Ankim datë 11.7.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 12.11.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e […]

1304, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 04, datë 23.3.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Sulejman Tola

Ankim datë 13.4.2018
Kliko Këtu
Heqje dorë nga ankimi ndaj vendimit nr. […]

2303, 2018

Ankim kundër vendimit nr. 02, datë 16.2.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Adriatik Llalla

Ankim datë 23.3.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e çështjes datë 31.5.2018 Kliko këtu
Parashtrimet e […]