NJOFTIME 

2509, 2020

Njoftim për shtyp

25.9.2020 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1809, 2020

Njoftim për shtyp

18.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1409, 2020

Njoftim për shtyp

14.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1109, 2020

Njoftim për shtyp

11.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

309, 2020

Njoftim për shtyp

3.9.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2008, 2020

Njoftim për shtyp

20.8.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1108, 2020

Njoftim për shtyp

11.8.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1108, 2020

Njoftim për shtyp

11.8.2020 
Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

3007, 2020

Njoftim për shtyp

30.7.2020 

Në datën 10.7.2020, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

3007, 2020

Njoftim për shtyp

30.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2707, 2020

Njoftim për shtyp

27.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2407, 2020

Njoftim për shtyp

24.7.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2207, 2020

Njoftim për shtyp

22.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1707, 2020

Njoftim për shtyp

17.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1007, 2020

Njoftim për shtyp

10.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1007, 2020

Njoftim për shtyp

10.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

907, 2020

Njoftim për shtyp

9.7.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

707, 2020

Njoftim për shtyp

7.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

207, 2020

Njoftim për shtyp

2.7.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2506, 2020

Njoftim për shtyp

25.6.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2506, 2020

Njoftim për shtyp

25.6.2020 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2306, 2020

Njoftim për shtyp

23.6.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1906, 2020

Njoftim për shtyp

19.6.2020 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1606, 2020

Njoftim për shtyp

16.6.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1206, 2020

Njoftim për shtyp

12.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1006, 2020

Njoftim për shtyp

10.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

906, 2020

Njoftim për shtyp

9.6.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2805, 2020

Njoftim mbi rifillimin e veprimtarisë institucionale

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit […]

2805, 2020

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, në zbatim të Aktit […]

2805, 2020

Njoftim mbi afatet e ankimeve

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin normativ […]

2603, 2020

Njoftim për pezullimin e afateve të ankimit

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, bazuar në Aktin Normativ […]

1303, 2020

Njoftim për shtyp

13.3.2020

Kolegji i Posaçëm i Apelimit shpalli sot vendimin e gjykimit […]

1203, 2020

Njoftim për kufizimin e veprimtarisë institucionale

Në kuadër të përshkallëzimit të masave mbrojtëse nga COVID-19, Institucioni […]

1203, 2020

Njoftim për shtyp

12.3.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1203, 2020

Njoftim për shtyp

12.3.2020

Kolegji i Posaçëm i Apelimit shpalli sot vendimin e gjykimit […]

1003, 2020

Njoftim mbi shërbimin e pritjes me publikun

Institucioni i Komisionerëve Publikë njofton se, duke nisur nga data […]

603, 2020

Njoftim për shtyp

6.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

503, 2020

Njoftim për shtyp

5.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

303, 2020

Njoftim për shtyp

3.3.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2702, 2020

Njoftim për shtyp

27.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2602, 2020

Njoftim për shtyp

26.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2502, 2020

Njoftim për shtyp

25.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2502, 2020

Njoftim për shtyp

25.2.2020 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1902, 2020

Njoftim për shtyp

19.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1802, 2020

Njoftim për shtyp

18.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1202, 2020

Njoftim për shtyp

12.2.2020

Në datën 10.12.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

1102, 2020

Njoftim për shtyp

11.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

602, 2020

Njoftim për shtyp

6.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

602, 2020

Njoftim për shtyp 

6.2.2020

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

402, 2020

Njoftim për shtyp

4.2.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2001, 2020

Njoftim për shtyp

20.1.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1601, 2020

Njoftim për shtyp

16.1.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

801, 2020

Njoftim për shtyp

8.1.2020

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2012, 2019

Njoftim për shtyp

20.12.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1612, 2019

Njoftim për shtyp

16.12.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

512, 2019

Njoftim për shtyp

5.12.2019                                                 

Në datën 16.10.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, […]

412, 2019

Njoftim për shtyp

4.12.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2111, 2019

Njoftim për shtyp

21.11.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1211, 2019

Njoftim për shtyp

12.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

711, 2019

Njoftim për shtyp

7.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

411, 2019

Njoftim për shtyp

4.11.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2510, 2019

Njoftim për shtyp

25.10.2019 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2410, 2019

Njoftim për shtyp

24.10.2019 

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2210, 2019

Njoftim për shtyp

22.10.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

1610, 2019

Njoftim për shtyp

16.10.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

1610, 2019

Njoftim për shtyp

 16.10.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1110, 2019

Njoftim për shtyp

11.10.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

310, 2019

Njoftim për shtyp

 3.10.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

310, 2019

Njoftim për shtyp

3.10.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

310, 2019

Njoftim për shtyp

3.10.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

110, 2019

Njoftim për shtyp

1.10.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2509, 2019

Njoftim për shtyp

25.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2309, 2019

Njoftim për shtyp

23.9.2019

Institucioni i Komisionerëve Publikë, në vijim të informacioneve të publikuara […]

2009, 2019

Njoftim për shtyp

20.9.2019                      

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

1809, 2019

Njoftim për shtyp

18.9.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1309, 2019

Njoftim për shtyp

13.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

909, 2019

Njoftim për shtyp

9.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

609, 2019

Njoftim për shtyp

6.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

309, 2019

Njoftim për shtyp

3.9.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

808, 2019

Njoftim për shtyp

8.8.2019 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin […]

208, 2019

Njoftim për shtyp

2.8.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

3107, 2019

Njoftim për shtyp

31.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2907, 2019

Njoftim për shtyp

29.7.2019                                                  

Në datë 1.7.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, […]

2607, 2019

Njoftim për shtyp

26.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2607, 2019

Njoftim për shtyp

26.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2507, 2019

Njoftim për shtyp

25.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2407, 2019

Njoftim për shtyp

24.7.2019

Në datë 18.6.2019, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2407, 2019

Njoftim për shtyp

 24.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2207, 2019

Njoftim për shtyp

22.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1907, 2019

Njoftim për shtyp

19.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1907, 2019

Njoftim për shtyp

19.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1707, 2019

Njoftim për shtyp

17.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1707, 2019

Njoftim për shtyp

17.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1507, 2019

Njoftim për shtyp

15.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2019

Njoftim për shtyp

12.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1107, 2019

Njoftim për shtyp

11.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1007, 2019

Njoftim për shtyp

10.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

907, 2019

Njoftim për shtyp

9.7. 2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

907, 2019

Njoftim për shtyp

9.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

307, 2019

Njoftim për shtyp

3.7.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

207, 2019

Njoftim për shtyp

2.7.2019                                                                        

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2606, 2019

Njoftim për shtyp

26.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2506, 2019

Njoftim për shtyp

25.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2106, 2019

Njoftim për shtyp 

21.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1706, 2019

Njoftim për shtyp

17.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1706, 2019

Njoftim për shtyp

17.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1206, 2019

Njoftim për shtyp

12.6.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

506, 2019

Njoftim për shtyp

5.6.2019                                              

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e […]

2205, 2019

Njoftim për shtyp

22.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2205, 2019

Njoftim për shtyp

22.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

205, 2019

Njoftim për shtyp

2.5.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2604, 2019

Njoftim për shtyp

26.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1904, 2019

Njoftim për shtyp

19.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1804, 2019

Njoftim për shtyp

18.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1704, 2019

Njoftim për shtyp

17.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1204, 2019

Njoftim për shtyp

12.4.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1004, 2019

Njoftim për shtyp

10.4.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2003, 2019

Njoftim për shtyp

20.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1103, 2019

Njoftim për shtyp

11.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

703, 2019

Njoftim për shtyp

7.3.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2802, 2019

Njoftim për shtyp

28.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2502, 2019

Njoftim për shtyp

25.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1902, 2019

Njoftim për shtyp

19.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1302, 2019

Njoftim për shtyp

13.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1302, 2019

Njoftim për shtyp

13.2.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

802, 2019

Njoftim për shtyp

8.2.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

502, 2019

Njoftim për shtyp

5.2.2019

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

102, 2019

Njoftim për shtyp

1.2.2019

Në datë 20.12.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

3101, 2019

Njoftim për shtyp

31.1.2019

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2501, 2019

Njoftim për shtyp

25.1.2019

Në datë 27.11.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2012, 2018

Njoftim për shtyp

20.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1812, 2018

Njoftim për shtyp

18.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1712, 2018

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1712, 2018

Njoftim për shtyp

17.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2018

Njoftim për shtyp

13.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1312, 2018

Njoftim për shtyp

13.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1112, 2018

Njoftim për shtyp

11.12.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2011, 2018

Njoftim për shtyp

 20.11.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1611, 2018

Njoftim për shtyp

16.11.208

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1511, 2018

Njoftim për shtyp

15.11.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1211, 2018

Njoftim për shtyp

12.11.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

3110, 2018

Njoftim për shtyp

31.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

2610, 2018

Njoftim për shtyp

26.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1210, 2018

Njoftim për shtyp

12.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

510, 2018

Njoftim për shtyp

5.10.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2409, 2018

Njoftim për shtyp

24.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1409, 2018

Njoftim për shtyp

14.9.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

1009, 2018

Njoftim për shtyp

10.9.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

2908, 2018

Njoftim për shtyp

29.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]

2808, 2018

Njoftim për shtyp

28.8.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1408, 2018

Njoftim për shtyp

14.8.2018 

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ushtroi ankim në Kolegjin e […]

1008, 2018

Njoftim për shtyp

10.8.2018

Në datë 3.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 1.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

908, 2018

Njoftim për shtyp

9.8.2018

Në datë 2.8.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

608, 2018

Njoftim për shtyp

6.8.2018

Në datë 24.7.2018, në përfundim të seancës dëgjimore përkatëse, Komisioni […]

2607, 2018

Njoftim për shtyp

26.7.2018

Sot, më datë 26.7.2018, Komisioneri Publik, në ushtrim të funksionit […]

2007, 2018

Njoftim për shtyp

20.7.2018

Në datë 13.7.2018, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit u ka […]

1607, 2018

Njoftim për shtyp

16.7.2018

Komisioneri Publik ishte sot i pranishëm në Kolegjin e Posaçëm […]

1207, 2018

Njoftim për shtyp

12.7.2018

Komisioneri Publik, brenda afatit ligjor, ka ushtruar ankim në Kolegjin […]